xqnx.net
当前位置:首页 >> 已可以组什么词 >>

已可以组什么词

已可以组什么词? :三已、 病已、 已此、 毋已、 已矣、 已定、 已去、 已若、 得已、 已乎、 已甚、 已夫、 亡已、 蚤已、 已后、 云已、 已业、 勿已、 已知数、 未渠已、 久已后、 不获已、 三已心、 迫不得已、 死而后已、 不能自已、 年事已高、 大势已去、 木已成舟、 情非得已、 赞叹不已、 吟味不已、 壮心不已、 开怀不已、 势不得已、 喋喋不已、 羞愧不已、 低回不已、 欷不已、 已陈刍狗

已经,已婚,已故

已可以组什么词语 :已经、已往、而已、已而、无已、已然、久已、自已、不已、早已、业已、讫已、然已、但已、也已、已已、诺已、已阅、穷已、已乃才不半古,功已倍之、庆父不死,鲁难未已、鞠躬尽力,死而后已、东隅已逝,桑榆非晚、烈士暮年,壮心不已、一言已出,驷马难追

已然 已而 已经 已矣 已往 已后 已已 已诺 已来 已甚 已乎 已乃 已尔 已去 已若 已就 已否 已定 已还 已降 已不 已夫 已此 已事 已业 业已 而已 不已 自已 无已 既已 诺已 未已 也已 得已 然已 已已 早已 久已 病已 但已 何已 三已 勿已 毋已 如已 良已 罔

已然 已而 已经 已矣 已往 已后 已已 已乃 已甚 已来 已诺 已尔 已乎 已若 已去 已就 已事 已还 已否 已夫 已降 已定 已不 已此 已业

“已?”的词语:已然 已而 已经 已矣 已往 已后 已已 已诺 已来 已乃 已甚 已乎 已尔 已若 已去 已就 已事 已定 已否 已还 已不 已降 已此 已夫 已业 “?已”的词语:业已 而已 不已 无已 自已 既已 诺已 未已 也已 得已 然已 已已 久已 早已 何已

已经 已然

已经;已往;自已;业已;早已;已而;已然;而已;无已;久已 释义已[ yǐ ]:止,罢了;表示过去;后来,过了一些时间,不多时;太,过;古同“以” 组词已经 [ yǐ jīng ] :表时间过去了已往 [ yǐ wǎng ]:在过去自已 [ zì yǐ ] :犹自止;抑

已就、已乃、已去、诺已、良已、如已、休已、已诺、已尔、穷已.

已 yǐ〈动〉象形.象蛇形.一说原与“子”同字.本义:停止.如:已先(从前;先前);已事(往事)常用词组已而 已后 已经 已来 已乃 已去 已然 已甚 已往 已矣 已知数

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.xqnx.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com